Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

1. Administratorem powierzonych przez Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach ul. Wrzosowa 14, reprezentowany przez dyrektora placówki.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

3. Dane osobowe przechowywane są przez czas określony przepisami prawa.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016r ( UE 2016/679)

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w zadań.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest mgr inż. Adam Żak. E-mail: iod@zsp9.gliwice.pl

Informacje dodatkowe

Miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019

Zarządzenie organizacyjne nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBożena Pieczko
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:06:01
Informację wprowadził do BIPBożena Pieczko
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:06:01
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyJolanta Mach2020-07-14 08:56:29
2Modyfikacja stronyJolanta Mach2020-07-14 10:14:36
3Modyfikacja stronyJolanta Mach2020-09-08 10:06:33
4Modyfikacja stronyJolanta Mach2020-09-08 10:13:51
5Modyfikacja stronyJolanta Mach2020-09-09 09:24:14
6Modyfikacja stronyJolanta Mach2020-09-09 09:24:18
7Modyfikacja stronyKatarzyna Bartel2021-09-14 08:19:53
8Modyfikacja stronyKatarzyna Bartel2021-12-29 08:55:38
9Modyfikacja stronyKatarzyna Bartel2021-12-29 10:28:40
10Modyfikacja stronyKatarzyna Bartel2022-01-10 06:56:53
11Modyfikacja stronyKatarzyna Bartel2022-01-10 06:56:59
12Modyfikacja stronyKatarzyna Bartel2022-11-10 09:03:24
13Modyfikacja stronyKatarzyna Bartel2023-01-30 06:20:06
14Modyfikacja stronyBożena Pieczko2023-10-27 13:35:34
15Modyfikacja stronyBożena Pieczko2023-10-27 13:37:36